peujudliro

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע אך ורק מבקשת הנערה עצמה, מכיוון שתשלום ההשכרה נופל אך ורק על הוצאות הילדה. העלות המשוערת של השכרת השכרה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת ברורה של קידום בנות. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – הפוך בנות עבודה הגונה עם הכנסה טובה, ולהציע ללקוחות מאובטחים להציע שירותים באופן בלעדי ברמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי עבור שני הלקוחות שלנו.